Strona główna Usługi Renowacja liter

Renowacja liter


Odnawiamy litery na nagrobkach we wszystkich kolorach. W przypadku braku możliwości renowacji oferujemy wymianę liter lub całych tablic na nowe. Proces wyboru nowej tablicy jest na bieżąco kontrolowany przez Klienta.

Po wykonaniu usługi przesyłamy dokumentacje fotograficzna przed i po wykonaniu usługi.